О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Протоколи уз Оквирни споразум о сливу реке Саве

11.06.2010.

Протоколи уз Оквирни споразум о сливу реке Саве – статус на дан 01.06.2010.
Назив протокола Статус
Протокол о режиму пловидбе Ступио на снагу 29. децембра 2004.
Протокол о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом Потписан 01. јуна 2009; Ратикован од стране Босне и Херцеговине 11. новембра 2009. и Републике Хрватске 05. фебруара 2010.
Протокол о заштити од поплава Потписан 01. јуна 2010.
Протокол о ванредним ситуацијама У процедури на националном нивоу, која претходи коначном усаглашавању текста протокола
Протокол о прекограничним утицајима Нацрт се припрема на нивоу Савске комисије
Протокол о управљању седиментима У процедури на националном нивоу, која претходи коначном усаглашавању текста протокола
Календар
forwardbackоктобар 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обележавања