O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak na temu usuglašavanja teksta nacrta Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

25.10.2010.
 Sastanak na temu usuglašavanja teksta nacrta Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save održan je u Zagrebu, 25. oktobra 2010., na poziv Međunarodne komisije za sliv rijeke Save. Tekst nacrta Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save pripremila je Savska komisija i dostavila Stranama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, radi usuglašavanja teksta nacrta Protokola. Učesnici sastanka bili su predstavnici relevantnih institucija zemalja (BA-Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, HR-Hrvatske vode, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede, RS-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode, Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja, Institut "Jaroslav Černi" Beograd, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija za unutarnje plovne puteve "Plovput" Beograd, SI-Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja). Nakon predstavljanja nacrta Protokola, predmeta, zahtjeva i svrhe protokola, učesnici su zaključili da se tekst nacrta Protokola treba dodatno poboljšati i uskladiti sa datim komentarima i sugestijama. Sastanak na temu konačnog usklađivanja teksta protokola održaće se, najkasnije, u roku od četiri mjeseca, nakon što se završe procedure u državama neophodne za sklapanje protokola.

 
Plan obilježavanja