О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Састанак на тему усаглашавања текста нацрта Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу ријеке Саве

25.10.2010.
Састанак на тему усаглашавања текста нацрта Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу ријеке Саве одржан је у Загребу, 25. октобра 2010., на позив Међународне комисије за слив ријеке Саве. Текст нацрта Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу ријеке Саве је припремила Савска комисија и доставила Странама Оквирног споразума о сливу ријеке Саве, ради усаглашавања текста нацрта Протокола. Учесници састанка су били представници релевантних институција земаља (БА-Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Федерације БиХ, ХР-Хрватске воде, Министарство регионалног развоја, шумарства и водопривреде, РС-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Министарство животне средине и просторног планирања, Институт "Јарослав Черни" Београд, Министарство спољних послова, Министарство за инфраструктуру, Дирекција за унутрашње пловне путеве "Пловпут" Београд, СИ-Министарство спољних послова, Министарство животне средине и просторног планирања). Након представљања нацрта Протокола, предмета, захтјева и сврхе протокола, учесници су закључили да се текст нацрта Протокола треба додатно побољшати и ускладити са датим коментарима и сугестијама. Састанак на тему коначног усклађивања текста протокола ће се одржати, најкасније, у року од четири мјесеца, након што се заврше процедуре у државама неопходне за склапање протокола.  

 
План обиљежавања