O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sestanek o uskladitvi besedila osnutka Protokola o upravljanju s sedimentom k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu

25.10.2010.
Na povabilo Mednarodne komisije za Savski bazen je 25 oktobra 2010 v Zagrebu potekal sestanek o uskladitvi besedila osnutka Protokola o upravljanju s sedimentom k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu. Usnutek Protokola je bil pripravljen s strani Mednarodne komisije za Savski bazen in dostavljen pogodbenicam Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, da bi uskladile besedilo osnutka Protokola. Udeleženci sestanka so bili predstavniki ustreznih ustanov iz pogodbenic (BA-Ministrstvo za zunanjo trgovino in ekonomske odnose BA, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Federacije BA, HR-Hrvaške vode, Ministrstvo za regionalni razvoj , gozdarstvo in vodno gospodarstvo HR, RS-Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo RS, Republiški direktorat za vode, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Inštitut "Jaroslav Černi", Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo RS, Direktorat za plovbo po celinskih vodah "Plovput" Beograd, SI-Ministrstvo za zunanje zadeve SI, Ministrstvo za okolje in prostorsko načrtovanje SI). Po predstavitvi osnutka protokola, njegovega obsega, izzivov in namena so udeleženci sestanka sprejeli sklep, da je potrebno besedilo dopolniti v skladu s podanimi komentarji. Dokončni uskladitveni sestanek bo organiziran najkasneje v štirih mesecih, ko bodo končani postopki uskladitve protokola na nacionalni ravni. 

 
Koledar
forwardbackoktobar 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja