O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak sa direktorima nacionalnih hidrometeoroloških službi država u slivu rijeke Save

20.01.2011.
Sastanak sa direktorima nacionalnih hidrometeoroloških službi država u slivu rijeke Save održan je 18.01.2011. godine u prostorijama Savske komisije, u Zagrebu. Na sastanku je, pored direktora nacionalnih službi i njihovih suradnika, bio prisutan i predstavnik Svjetske meteorološke organizacije.

Tom prilikom je prezentiran status relevatnih tekućih aktivnosti Savske komisije (izrada hidrološkog i hidrauličkog modela, plana prilagođavanja klimatskim promjenama, sistema za razmjenu hidroloških i meteoroloških podataka i hidrološkog godišnjaka za sliv Save) i status dva značajna projekta koji se nalaze u pripremnoj fazi (hidrološka studija, hidro-meteorološki informacioni i sistem za prognozu i najavu poplava za sliv Save), i dogovoreni su dalji koraci u realizaciji ovih aktivnosti.

Istaknuta je i potreba održavanja ovakvih sastanaka najmanje jednom godišnje.
 
Plan obilježavanja