O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sestanek z direktorji nacionalnih hidorometeoroloških organizacij v porečju reke Save

20.01.2011.
Sestanek med sekretariatom Savske komisije z direktorji hidrometeoroloških organizacij v porečju reke Save je potekal 18.1. 2011 v prostorih Savske komisije v Zagrebu. Sestanku je poleg direktorjev nacionalnih institucij in njihovih sodelavcev prisostvoval tudi predstavnik Svetovne meteorloške organizacije.

Na sestanku je bil prikazan status tekočih aktivnosti Savske komisije pri izdelavi hidrološkega in hidravličnega modela, načrta prilagajanja klimatskih spremembam, sistema za izmenjavo hidroloških in meteorloških podatkov ter pri pripravi hidrološkega letopisa za porečje reke Save. Prikazana je bil tudi status dveh pomembnih projektov, ki so še v pripravljalni fazi (hidrološka študija ter hidro-meteorološki informacijski in prognostični sistem za najavljanje poplav za porečje reke Save). Udeleženci so se dogovorili o nadaljnih korakih pri realizaciji teh aktivnosti, predlagali pa so tudi, da se podobni sestanki med Savsko komisijo in hidrometeorološkimi organizacijami organizirajo najmanj enkrat letno.
 
Koledar
forwardbackoktobar 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja