О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Протокол о поплавама је ступио на снагу

27.11.2015.
Протокол о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу ријеке Саве, као кључни документ за јачање сарадње између држава у сливу, у области заштите од поплава, ступио је на снагу 27. новембра 2015.

Циљ Протокола о заштити од поплава је регулисање питања одрживе одбране од поплава у сливу ријеке Саве, како би се спријечиле или ограничиле опасности и да би се смањиле или отклониле штетне посљедица поплава. Протокол наглашава важност координисаних мјера, радова и активности за смањење ризика од поплава у цијелом ријечном сливу, као и спровођење тих активности у складу са принципом "ненаношења штете". Стога, како би се допринијело смањењу штетних посљедица поплава, посебно по живот и здравље људи, животну средину, културну баштину, привредну дјелатност и инфраструктуру, стране су се споразумјеле по питању сарадње у спровођењу горе наведених активности. Протокол представља снажну правну основу за спровођење свих активности које договоре савске државе, кроз њихову заједничку платформу – Савску комисију.
План обиљежавања