O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Začetek veljavnosti Protokola o poplavah

27.11.2015.
Protokol k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu o varstvu pred poplavami, ki predstavlja temeljni dokument za krepitev sodelovanja držav iz porečja na področju varstva pred poplavami, začne veljati 27. novembra 2015.
Protokol o varstvu pred poplavami je namenjen urejanju vprašanj v zvezi s trajnostnim varstvom pred poplavami v Savskem bazenu, s ciljem, da se prepreči oz. omeji nevarnost ter zmanjšajo oz. odpravijo negativne posledice poplav. Protokol poudarja pomen usklajevalnih ukrepov ter dela in dejavnosti, katerih cilj je zmanjšanje poplavne ogroženosti v celotnem porečju, in izvajanje teh dejavnosti v skladu z načelom »pravila o neškodovanju«. Da bi prispevali k zmanjšanju škodljivih posledic poplav, predvsem za življenje in zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino, gospodarske dejavnosti in infrastrukturo, so se podpisnice dogovorile, da bodo sodelovale pri izvajanju zgoraj navedenih dejavnosti. Protokol predstavlja trdno pravno podlago za izvajanje vseh dejavnosti, o katerih so se dogovorile savske države, preko njihove skupne platforme – Mednarodne komisije za Savski bazen.

Plan označevanja