O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

PLATINA 2 Priručnik za održavanje unutrašnjih plovnih puteva usvojen od strane Evropske komisije

11.03.2016.
Priručnik sa primjerima dobre prakse u održavanju unutrašnjih plovnih puteva, koji je razvijen u okviru projekta PLATINA 2, nedavno je završen i usvojen od strane Evropske komisije.

Projekat PLATINA 2 (2013 - 2016) predstavlja Evropsku akciju za koordinaciju čiji je cilj podrška provođenju političkog paketa inicijative Evropske komisije NAIADES 2, pod nazivom “U pravcu kvalitetnijeg transporta na unutrašnjim plovnim putevima“.

U realizaciji projekta PLATINA 2 učestvovao je konzorcijum od 12 partnera iz sedam zemalja čiju je koordinaciju provodio viadonau, a finansiran je u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (DG MOVE) Evropske komisije.

Izrada priručnika je podržana od strane Evropske stručne platforme za održavanje plovnih puteva, uspostavljene u okviru projekta PLATINA 2, koja je obezbjedila ulazne podatke i radila preglede nacrta Priručnika

Dostupna je samo engleska verzija Priručnika.