O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

PLATINA 2 Priručnik za održavanje unutarnjih plovnih puteva usvojen od strane Europske komisije

11.03.2016.
Priručnik s primjerima dobre prakse u održavanju unutarnjih plovnih puteva, koji je razvijen u okviru projekta PLATINA 2, nedavno je završen i usvojen od strane Europske komisije.

Projekt PLATINA 2 (2013.-2016.) predstavlja Europsku akciju za koordinaciju, čiji je cilj podrška provođenju političkog paketa inicijative Europske komisije NAIADES 2, pod nazivom “U pravcu kvalitetnijeg transporta na unutarnjim plovnim putevima“.

U realizaciji projekta PLATINA 2 sudjelovao je konzorcijum od 12 partnera iz sedam zemalja čiju je koordinaciju provodio Viadonau, a financiran je u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (DG MOVE) Europske komisije.

Izrada priručnika je podržana od strane Europske stručne platforme za održavanje plovnih puteva, uspostavljene u okviru projekta PLATINA 2, koja je osigurala ulazne podatke i radila preglede nacrta Priručnika

Dostupna je samo engleska verzija Priručnika.