O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sestanka s predstavniki institucij, ki so odgovorne za razvoj in ohranjanje notranjih plovnih poti

21.09.2006.
Sestanka sta potekala 20. septembra 2006 v Vukovarju, Republika Hrvaška in 21. septembra 2006 v Beogradu, Republika Srbija. Udeležili so se jih predstavniki Sekretariata Savske komisije, Agencije za notranje plovne poti iz Vukovarja in predstavniki Plovputa iz Beograda.

Sestanki so bili organizirani na pobudo Sekretariata Savske komisije, z namenom vzpodbujanja sodelovanja med Savsko komisijo in institucijami, ki delujejo na področju notranjih plovnih poti na območju držav podpisnic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu.

Med drugimi, so bile ključne teme sestanka naslednje:
  • izmenjava pomembnejših informacij, ki se nanašajo na plovne poti reke Save,
  • trenutno stanje sistema označb na plovnih poteh reke Save,
  • letni in večletni načrti označb notranjih plovnih poti, njihovo vzdrževanje in usklajevanje,
  • sodelovanje v okviru delovne skupine za plovbo Savske komisije,
  • nadaljevanje sodelovanja pri izdelavi Protokola o izkoriščanju kamna, peska, proda in gline.