О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Састанак са представницима институција задужених за одржавање и развој унутрашњих пловних путева

21.09.2006.
Састанци су одржани 20.09.2006 године у Вуковару и 21.09.2006. године у Београду, на којима су присуствовали представници Секретаријата Савске комисије и представници Агенције за пловне путове унутарњих вода из Вуковара и Пловпута из Београда.

Састанци су организовани на иницијативу Секретарија Савске комисије, како би се унапредила сарадња између Савске комисије и одговарајућих институција из области унутрашњих пловних путева држава потписница Оквирног споразума о сливу реке Саве.

Између осталих, основне теме о којима се разговарало су:  
  • размена релевантних информација у вези пловног пута реке Саве;
  • тренутни статус система обележавања на Сави;
  • годишњи и вишегодишњи планови обележавања и одржавања и њихова хармонизација;
  • сарадња у оквиру Радне групе за пловидбу Савске комисије;
  • наставак сарадње на изради Протокола о експлоатацији камена, шљунка, песка и глине.
План обележавања