O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak o regionalnoj saradnji država jadranskog sliva

22.09.2006.
Sastanak, održan 22.09.2006. godine u prostorijama Instituta za istraživanje karsta u Postojni, organiziran je od strane ministra za okoliš i prostorno planiranje Republike Slovenije, g. Janeza Podobnika, povodom preuzimanja dvogodišnje uloge predsjedavajućeg u okviru projekta Mediterranean Action Plan (MAP) od strane Slovenije. Na poziv ministra Podobnika sastanku su prisustvovali predstavnik EC DG Environment, g. Andrew Murphy, koordinator UNEP/MAP-a, g. Paul Mifsud, izvršni sekretar ICPDR-a, g. Philip Weller, sekretar Savske komisije, dr Dejan Komatina, kao i predstavnici država jadranskog sliva.

Osnovni cilj sastanka bio je predstavljanje sličnih regionalnih, odnosno subregionalnih inicijativa (ICPDR i Savska komisija), čija bi se iskustva koristila kao osnova za razvoj strategije za sliv Jadranskog mora. Sekretar Savske komisije, g. Dejan Komatina, predstavio je Savsku komisiju, naglasivši sljedeća tri aspekta:
    - sveobuhvatnost djelokruga rada Savske komisije, koji obuhvata i elemente održivosti (zaštita voda i vodnog ekosistema) i elemente razvoja (plovidba, drugi vidovi korišćenja voda, kao i zaštita od štetnog djelovanja voda),
    - subregionalni nivo na kome funkcionira Savska komisija, što omogućava postizanje "bolje rezolucije" rezultata njenog rada u odnosu na regionalne inicijative,
    - pragmatičan i praktičan karakter rada Savske komisije, s obzirom na konkretnost rezultata njenog rada (integralni planovi, projekti, protokoli, propisi, jedinstveni sistemi kao što su informacioni sistem, riječni informacioni servis, uključujući i elektronske navigacione karte, zatim sistem za osmatranje i uzbunjivanje i dr.), kao i na direktnu korist koju od ovih rezultata imaju države savskog sliva.