О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Састанак о регионалној сарадњи држава јадранског слива

22.09.2006.
Састанак, одржан 22.09.2006. године у просторијама Института за истраживање карста у Постојни, организован је од стране министра за животну средину и просторно планирање Републике Словеније, г. Јанеза Подобника, поводом преузимања двогодишње улоге предсједавајућег у оквиру пројекта Mediterranean Action Plan (MAP) од стране Словеније. На позив министра Подобника састанку су присуствовали представник EC DG Environment, г. Andrew Murphy, координатор UNEP/MAP-а, г. Paul Mifsud, извршни секретар ICPDR-а, г. Philip Weller, секретар Савске комисије, др Дејан Коматина, као и представници држава јадранског слива.

Основни циљ састанка био је представљање сличних регионалних, односно субрегионалних иницијатива (ICPDR и Савска комисија), чија би се искуства користила као основа за развој стратегије за слив Јадранског мора. Секретар Савске комисије, г. Дејан Коматина, представио је Савску комисију, нагласивши сљедећа три аспекта:
  • свеобухватност дјелокруга рада Савске комисије, који обухвата и елементе одрживости (заштита вода и водног екосистема) и елементе развоја (пловидба, други видови коришћења вода, као и заштита од штетног дјеловања вода),
  • субрегионални ниво на коме функционише Савска комисија, што омогућава постизање "боље резолуције" резултата њеног рада у односу на регионалне иницијативе,
  • прагматичан и практичан карактер рада Савске комисије, с обзиром на конкретност резултата њеног рада (интегрални планови, пројекти, протоколи, прописи, јединствени системи као што су информациони систем, ријечни информациони сервис, укључујући и електронске навигационе карте, затим систем за осматрање и узбуњивање и др.), као и на директну корист коју од ових резултата имају државе савског слива.
План обиљежавања