O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sestanek o regionalnem sodelovanju držav jadranskega zaliva

22.09.2006.
Slovesnost ob prevzemu dvoletne vloge predsedujoče države v okviru Mediteranskega akcijskega načrta (MAP) je organiziral minister, pristojen za okolje in prostor g. Janez Podobnik in se je 22. septembra 2006 odvijala v prostorih Inštituta za raziskovanje Krasa v Postojni. Vabilu ministra Podobnika so se odzvali predstavnik Evropske komisije DG Okolje g. Andrew Murphy, koordinator UNEP/MAP-a, g. Paul Mifsud, izvršni sekretar ICPDR-a, g. Philip Weller, sekretar Savske komisije dr. Dejan Komatina, kot tudi drugi predstavniki držav jadranskega povodja.

Osnovni cilj srečanja je bila predstavitev primerljivih regionalnih in subregionalnih pobud (ICPDR in Savska komisija), katerih dosedanje izkušnje bi lahko koristile kot podlaga za razvoj Strategije podovij Jadranskega morja. Sekretar Savske komisije g. Dejan Komatina je predstavil Savsko komisijo in ob tem poudaril njene tri ključne vidike:
   - vsestranskost delovnega področja Savske komisije, ki zajema tako elemente tranjostnega razvoja (zaščite voda in vodnih ekosistemov), kot tudi elemente razvoja (plovbe, druge vidike koriščenja voda, ter tudi zaščito pred škodljivim delovanjem voda),
    - subregionalni nivo delovanja Savske komisije, kar omogoča doseganje kvalitetnejših rešitev, v razmerju do regionalnih iniciativ,
    - praktičen in stvaren značaj dela Savske komisije, v vidika njenih konkretnih rezultatov dela (integralni plani, projekti, protokoli, predpisi, enotni sistemi, kot so informacijski in rečni informacijski sistem, ki vključuje tako elektronske navigacijske karte, kot tudi sisteme za opazovanje), kot tudi na neposredno korist, ki jih imajo države savskega porečja od njenih dejavnosti.