O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Dogovor o realizaciji projekta "Formiranje mreže lokalnih učesnika na slivu rijeke Save"

20.09.2006.
U Zagrebu je, 20.09.2006. godine, u prostorijama REC CO Croatia, održan sastanak na temu saradnje Sekretarijata Savske komisije i REC CO Croatia tokom realizacije pomenutog projekta. Projekat, čiji je nosilac REC CO Croatia, finansiran je od strane OSCE-a i traje četiri mjeseca, sa osnovnim ciljem da pokrene proces uspostavljanja mreže lokalnih aktera na području rijeke Save radi promoviranja razmjene informacija i saradnje, zatim saradnje u unaprjeđivanju upravljanja slivom rijeke Save i poboljšanju kvaliteta vode, kao i identifikacije uloge lokalnih aktera u procesu upravljanja slivom.

Na sastanku su dogovoreni način rada u okviru projekta i vidovi saradnje REC-a i Sekretarijata Savske komisije, kako bi se od dobijenih rezultata postigla što veća korist za savske države i Savsku komisiju. Domaćin sastanka bila je Irena Brnada, direktor REC CO Croatia, a sastanku su prisustvovali dr Dejan Komatina, sekretar Savske komisije i Dragan Zeljko, zamjenik sekretara za integralno upravljanje vodama na slivu i vodno planiranje u Savskoj komisiji.