O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Dogovor o realizaciji projekta "Uspostavljanje mreže lokalnih sudionika na slivu rijeke Save"

20.09.2006.
U Zagrebu je, 20.09.2006. godine, u prostorijama REC CO Croatia, održan sastanak na temu suradnje Tajništva Savske komisije i REC CO Croatia tijekom realizacije pomenutog projekta. Projekat, čiji je nosilac REC CO Croatia, financiran je od strane OSCE-a i traje četiri mjeseca, sa osnovnim ciljem da pokrene proces uspostavljanja mreže lokalnih aktera na području rijeke Save radi promoviranja razmjene informacija i suradnje, zatim suradnje u unaprjeđivanju upravljanja slivom rijeke Save i poboljšanju kvalitete vode, kao i prepoznavanja uloge lokalnih aktera u procesu upravljanja slivom.

Na sastanku su dogovoreni način rada u okviru projekta i vidovi suradnje REC-a i Tajništva Savske komisije, kako bi se od dobijenih rezultata postigla što veća korist za savske države i Savsku komisiju. Domaćin sastanka bila je Irena Brnada, direktorica REC CO Croatia, a sastanku su nazočili dr Dejan Komatina, tajnik Savske komisije i Dragan Zeljko, zamjenik tajnika za integralno upravljanje vodama na slivu i vodno planiranje u Savskoj komisiji.
Plan obilježavanja