O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Ekološki održivi razvoj plovidbe u slivu Dunava

03.05.2007.
Skupom održanim 25.–26.04.2007. godine u mjestu Orth an der Donau pored Beča (Austrija), počeo je proces izrade Zajedničke izjave o ekološki održivom razvitku plovidbe u slivu Dunava.

U Proces je uključen širok krug dionika, koji obuhvata predstavnike vlada podunavskih država, agencija i nevladinih udruga koje se bave problematikom zaštite okoliša, poduzeća iz oblasti plovidbe i sveučilišta.

Proces, koji predstavlja zajedničku inicijativu ICDPR-a, Dunavske komisije i Savske komisije, treba da se realizira tijekom 2007. godine, u kom će periodu , nakon još dva planirana sastanka, biti izrađen dokument sa nizom naputaka i kriterija za budući razvitak plovidbe na slivu Dunava u pravcu očuvanja okoliša.

Na prvom sastanku predstavljen je temelj za izradu Zajedničke izjave, kroz tri osnovne teme:

(a) mogućnost povezivanja vodnog transporta i zaštite okoliša, imajući u vidu različite zahtjeve razvoja plovidbe i zaštite okoliša;
(b) pravni okvir za ovo povezivanje, i
(c) konkretan primjer integralnog uređenja Dunava – dionica nizvodno od Beča, koja predstavlja dio nacionalnog parka.

Savsku komisiju su na sastanku predstavljali predsjedavajući Komisije, g. Kemal Karkin, i tajnik, g. Dejan Komatina. Oni su, u kratkim obraćanjima, predstavili Komisiju i izrazili njezin interes za aktivno sudjelovanje u Procesu i uspješan konačni rezultat Procesa, obzirom na prirodnu vezanost Save i Dunava, kao i na činjenicu da Savska komisija u svom radu obuhvata oba ključna aspekta – plovidbu i zaštitu okoliša.

Na sastanku je prihvaćen prijedlog g. Karkina i g.Komatine da Savska komisija organizira treći sastanak u okviru Procesa, orijentaciono 4.-5.10.2007. godine.