O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Okolju prijazen razvoj notranje plovbe v povodju reke Donave

03.05.2007.
S srečanjem od 25. do 26. aprila v mestu Orth an der Donau poleg Dunaja (Avstrija) se je začel proces izdelave Skupne izjave o razvoju okolju prijazne plovbe v povodju reke Donave.

V proces je vključen širok krog deležnikov, v katerega so vključeni predstavniki držav v Donavskem bazenu, agencij, podjetij s področja plobe, univerz ter nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko zaščite okolja.

Proces, ki se je začel na pobudo ICPDR, Donavske komisije in Savske komisije, se mora končati v letu 2007. V tem času, planirana sta še dva podobna sestanka, se bo izdelal dokument, ki bo vseboval niz priporočil in kriterijev za bodoči razvoj plovbe v povodju Donave, ki bodo učinkovito zašitile oz. izboljšale stanje okolja.

Udeleženci sestanka so se osredotočili na izdelavo osnov za razvoj Skupne izjave, predvsem v naslednjih treh točkah:

a)možnosti za združitev ekologije in notranje plovbe
b)pravni in politični okvir
c)konkreten primer integralne ureditve Donave vzhodno od Dunaja, kjer je zaščiteno območje nacionalnega parka

Savsko komisijo sta predstavljala predsednik g. Kemal Karkin in sekretar g. Dejan Komatina. V kratki predstavitvi sta izrazila močan interes za aktivno vključitev Savske komisije v celoten proces. Omenila sta, da sta za uspeh procesa pomembna dva glavna faktorja: naravna povezava med Donavo in Savo ter področje dela Savske komisije, ki pokriva tako plovbo kot zaščito okolja.

Predlog, ki je bil podan s strani g. Karkina in g. Kometine, da Savska komisija organizira tretje srečanje, predvidoma 4. in 5. oktobra 2007, je bil sprejet.