О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Еколошки одрживи развој пловидбе у сливу Дунава

03.05.2007.
Скупом одржаним 25.–26.04.2007. године у месту Orth an der Donau поред Беча (Аустрија), започео је процес израде Заједничке изјаве о еколошки одрживом развоју пловидбе на сливу Дунава.

У Процес је укључен широк круг стакехолдер-а, који обухвата представнике влада подунавских држава, агенција и невладиних организација које се баве проблематиком заштите животне средине, предузећа из области пловидбе и универзитета.

Процес, који представља заједничку иницијативу ICDPR-а, Дунавске комисије и Савске комисије, треба да се реализује у току 2007. године, у ком периоду ће, након још два планирана састанка, бити израђен документ са низом упутстава и критеријума за будући развој пловидбе на сливу Дунава у духу очувања животне средине.

На првом састанку представљена је основа за израду Заједничке изјаве, кроз три основне теме:

(а) могућност повезивања водног транспорта и заштите животне средине, имајући у виду различите захтеве развоја пловидбе и заштите животне средине;
(б) правни оквир за ово повезивање, и
(ц) конкретан пример интегралног уређења Дунава – деоница низводно од Беча, која представља део националног парка.

Савску комисију су на састанку представљали председавајући Комисије, г. Кемал Каркин, и секретар, г. Дејан Коматина. Они су, у кратким обраћањима, представили Комисију и изразили њен интерес за активно учешће у Процесу и успешан коначан резултат Процеса, с обзиром на природну повезаност Саве и Дунава, као и на чињеницу да Савска комисија у свом раду обухвата оба кључна аспекта – пловидбу и заштиту животне средине.

На састанку је прихваћен предлог г. Каркина и Коматине да Савска комисија организује трећи састанак у оквиру Процеса, оријентационо 4.-5.10.2007. године.