O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Treći koordinacioni sastanak u okviru "Petersberg Phase II / Athens Declaration" procesa

21.06.2006.
U Atini je 29. i 30.05.2006. godine održan treći koordinacioni sastanak u okviru "Petersberg Phase II / Athens Declaration" procesa, kao redovno godišnje okupljanje učesnika ovog procesa radi analize realiziranih aktivnosti i utvrđivanja plana rada za narednu godinu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Vlade Njemačke, kao koordinatora "Petersberg Phase II" procesa, Vlade Grčke, kao koordinatora "Athens Declaration" procesa, zatim predstavnici država jugoistočne Evrope, Svjetske banke i međunarodnih organizacija GEF IW:LEARN i GWP-Med, u čijim prostorijama je sastanak održan.

Jedna od glavnih tema skupa bila je organizacija skupa "Roundtable on Transboundary Multipurpose Water Management in the Sava River Basin" u periodu 15-17.11.2006. godine u Zagrebu, kojim bi se podržao rad Savske komisije na preuzimanju uloge koordinatora u procesu upravljanja vodama na slivu Save u uvjetima višenamjenskog korišćenja vodnih resursa i postojanja prekograničnih uticaja. U okviru razgovora na ovu temu, sekretar Sekretarijata Savske komisije, dr. Dejan Komatina, predstavio je ulogu, ciljeve i aktivnosti Savske komisije. Pružena informacija je, po riječima prisutnih, značajno olakšala razgovor o koncepciji i sadržaju Okruglog stola.