O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Tretji koordinacijski sestanek v okviru procesa “Petersberg II. Faza / Atenska deklaracija”

21.06.2006.
V Atenah je med 29. in 30. majem 2006 potekal tretji koordinacijski sestanek v okviru procesa “Petersberg II. Faza / Atenska deklaracija”, le ta je bil namenjen rednemu letnemu srečanju sodelavcev tega procesa, ki so ob tej priložnosti pokazali dosežene rezultate in plan dela za naslednje leto. Sestanka so se udeležili tako predstavniki Nemške vlade, ki usmerja Petersberški proces in predstavniki Grške vlade, ki usmerja Atensko deklaracijo procesa, kot tudi predstavniki držav jugovzhodne Evrope, Svetovne banke in mednarodnih organizacij GEF IW:LEARN in GWP-Med, v prostorih katere se je sestanek odvijal.

Ena ključnih tem sestanka je bila organizacija okrogle mize o čezmejnem večnemenskem upravljanju z vodami Savskega povodja, ki bo potekala od 15. do 17. novembra 2006 v Zagrebu. Z organizacijo okrogle mize se tudi podpira delo Savske komisije, katere vloga je koordinacija v procesu upravljanja Savskega povodja v pogojih večnamenskega izkoriščanja vodnih virov in obstoja prekomejnih vplivov. V okviru tega razgovora je dr. Dejan Komatina, sekretar Savske komisije predstavil vlogo, cilje in aktivnosti Savske komisije. Njegova predstavitev je, po besedah prisotnih, znatno olajšala razgovor o detaljnih vsebinah načrtovane okrogle mize.