O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Treći ministarski sastanak Procesa suradnje na Dunavu

25.04.2007.
U Palači Federacije u Beogradu, 18.04.2007. godine je održan Treći ministarski sastanak Procesa suradnje na Dunavu, na kome su se okupili visoki predstavnici država, Europske Unije, Pakta za stabilnost JIE i značajnijih međunarodnih organizacija koje djeluju u slivu rijeke Dunav.

 

Sastanak je otvorio predsjednik Republike Srbije, g. Boris Tadić, nakon čega je, kroz kratka obraćanja učesnika, uslijedio osvrt na dosadašnje rezultate, postignute u okviru Procesa, kao i viđenje buduće suradnje na Dunavu.

Uloga i značaj Savske komisije, kao nove organizacije u dunavskom slivu, istaknuti su u govorima dr Erharda Buseka, posebnog koordinatora Pakta za stabilnost JIE i predstavnika država potpisnica Savskog sporazuma.

Savsku komisiju predstavljali su predsjedavajući Komisije, g. Kemal Karkin, i sekretar, g. Dejan Komatina. U okviru svog obraćanja, g. Karkin je istakao značaj rijeke Save u slivu Dunava, značaj suradnje država savskog sliva, izložio specifičnosti Savske komisije i, konačno, izrazio veliki interes Savske komisije za suradnju u okviru Procesa i aktivno sudjelovanje u njemu.

Na sastanku je usvojena zajednička deklaracija, u kojoj je, pored ostalog, naznačena podrška procesu koji zajedno vode ICPDR, Dunavska komisija i Savska komisija, a odnosi se na izradu »Zajedničke izjave o razvoju plovidbe i zaštite okoliša u slivu rijeke Dunav«.

U okviru plana aktivnosti Procesa za period 2006 – 2008, kao jedan od prioriteta u oblasti zaštite okoliša naznačena je zaštita riječnih slivova, a kao jedna od tekućih aktivnosti, izrada Plana upravljanja i Programa mjera za sliv rijeke Save vođena od strane Savske komisije.
Kalendar
forwardbacklistopad 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan obilježavanja