O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

3. Ministrski sestanek o Donavskem procesu sodelovanja

25.04.2007.
3. ministrski sestanek o Donavskem procesu sodelovanja (DPS) je bil 18. aprila 2007 v palači federacije v Beogradu.

Sestanka so se udeležili visoki predstavniki donavskih držav, evropske komisije, pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo in mednarodnih organizacij, ki delujejo na območju povodja reke Donave.

Po pozdravnem nagovoru predsednika Republike Srbije so sledili kratki nagovori udeležencev, ki so se nanašali na dosežene dosedanje rezultate v procesu sodelovanja, kot tudi njihova videnja za bodoče sodelovanje v Donavsem bazenu.

Vloga in značaj Mednarodne komisije za savski bazen, kot nove organizacije v povodju Donave, sta bila povdarjena v govorih dr. Edvarda Buseka, posebnega koordinatorja pakta stabilnosti za JV Evropo, kot tudi predstavnikov držav podpisnic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu.

Mednarodno komisijo za savski bazen sta predstavljala predsednik komisije g. Kemal Karkin in sekretar g. Dejan Komatina. V okviru svojega govora je g. Karkin povdaril značaj reke Save v povodju reke Donave, značaj sodelovanja med državami v porečju Save, specifičnost Savske komisije. Na koncu je izrazil velik interes Savske komisije za sodelovanje in aktivno vključevanje v DPS.

Na konferenci so udeleženci sprejeli dogovor, v kateri so podprli iniciativo ICPDR, Donavske komisije in Savske komisije za dosego Skupne izjave razvoja notranje plovbe in zaščite okolja na reki Donavi.

Zaščita porečij je postavljena v DPS indikativni program dela 2006-2008 kot ena izmed prednostih nalog na področju zaščite okolja. Plan upravljanja z vodami v porečju Save in program ukrepov sta bila prepoznana kot prednostni nalogi, ki jih vodi Savska komisija.