O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak sa Francom Schwarz, predstavnicom Ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Njemačke

19.06.2006.
U prostorijama Tajništva Savske komisije je 17.05.2006. godine održan sastanak tajnika Tajništva Savske komisije, dr. Dejana Komatine, sa predstavnicom Ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Njemačke, gospođom Francom Schwarz. Na sastanku su vođeni preliminarni razgovori o organizaciji skupa "Roundtable on Transboundary Multipurpose Water Management in the Sava River Basin", koji bi bio održan u sklopu aktivnosti u okviru "Petersberg Phase II / Athens Declaration" procesa.

Gospođa Franca Schwarz predstavila je orijentacioni program Okruglog stola, prema kome će na skupu biti obrađene ključne teme sa stanovišta upravljanja vodama na slivu u uvjetima višenamjenskog korištenja voda, kao što su upravljanje obranom od poplava, hidroenergetika i plovidba. Dogovoreno je da Tajništvo Savske komisije preuzme dalju razradu sadržaja pojedinih sesija Okruglog stola, kako bi Komisija imala što veću korist od održavanja ovakvoga skupa. Dalja razrada programa Okruglog stola trebalo bi da se realizira nakon razmatranja na Trećem koordinacionom sastanku u okviru "Petersberg Phase II / Athens Declaration " procesa, 29. i 30.05.2006. godine, u Atini.