O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sestanek sa Francom Schwarz, predstavnicom Ministrstva za okolje, zaščito narave in nuklearno varnost Nemčije

19.06.2006.
Sestanek Sekretarja Mednarodne Savske komisije g. Dejana Komatine in predstavnice Ministrstva za okolje, zaščito narave in nuklearno varnost Nemčije ga. Franze Schwarz se je odvijal 17. maja 2006 v prostorih Sekretariata Savske komisije. Predmet sestanka so bili predhodni razgovori o organizaciji Okrogle mize o čezmejnem celovitem upravljanju Savskega povodja, le ta se bo odvijala v sklopu aktivnosti procesa “Petersberg Phase II / Athens Declaration”.

Ga. Franza Schwarz je predstavila predvideni program okrogle mize, katerega ključni poudarki naj bi bili z vidika upravljanja z vodami v savskem povodju v pogojih celovitega izkoriščanja voda, kot npr. zaščita pred poplavami, izkoriščanje vode za hidroenergijo in plovbo ipd. Dogovorjeno je bilo, da Sekretariat Savske komisije prevzame razdelavo posameznih vsebin okrogle mize. Nadaljnja razdelava vsebin okrogle mize naj bi se realizirala na tretjem koordinacijskem sestanku v okviru procesa “Petersberg Phase II / Athens Declaration”, 29. in 30. maja 2006 v Atenah.