O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak sa predstavnicima OSCE-a

13.06.2006.
Dana 11.05.2006. godine, u prostorijama Savske komisije održan je sastanak sekretara Sekretarijata Savske komisije, dr. Dejana Komatine, sa predstavnicima OSCE-a, g. Raul-om Dauss-om i gđom Spomenkom Đurić.

Na sastanku je razmatrano pitanje organizacije regionalne konferencije "Network Development of Local Actors in the Sava River Basin" i uloge Savske komisije, odnosno Sekretarijata, u organizaciji i vođenju konferencije. Proučena je prva verzija programa skupa, prema kome bi na konferenciji trebalo da budu obrađene tri teme iz domena rada Savske komisije: prekogranična suradnja u upravljanju prekograničnim prirodnim (vodnim) resursima, upravljanje poplavama i plovidba. Predviđeno je sudjelovanje predstavnika Sekretarijata Savske komisije u svojstvu moderatora i izvjestioca po pojedinim oblastima. Takođe je predviđeno sudjelovanje Sekretara Sekretarijata Savske komisije na okruglom stolu o povezivanju lokalnih sudionika u aktivnostima na slivu rijeke Save.
Plan obilježavanja