O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak sa predstavnicima OSCE-a

13.06.2006.
Dana 11.05.2006. godine, u prostorijama Savske komisije je održan sastanak tajnika Tajništva Savske komisije, dr. Dejana Komatine, sa predstavnicima OSCE-a, g. Raul-om Dauss-om i gđom Spomenkom Đurić.

Na sastanku je razmatrano pitanje organizacije regionalne konferencije "Network Development of Local Actors in the Sava River Basin" i uloge Savske komisije, odnosno Tajništva, u organiziranju i vođenju konferencije. Proučena je prva verzija programa skupa, prema kojem bi na konferenciji trebale biti obrađene tri teme iz djelokruga rada Savske komisije: prekogranična suradnja u upravljanju prekograničnim prirodnim (vodnim) resursima, upravljanje poplavama i plovidba. Predviđeno je sudjelovanje predstavnika Tajništva Savske komisije u svojstvu moderatora i izvjestitelja po pojedinim oblastima. Također je predviđeno sudjelovanje Tajnika Tajništva Savske komisije na okruglom stolu o povezivanju lokalnih sudionika u aktivnostima na slivu rijeke Save.
Plan obilježavanja