O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Hidrološki informacioni sistem za sliv rijeke Save (SavaHIS)

završetak:  31.12.2015.početak:  01.07.2015.
Hidrološki informacioni sistem za sliv rijeke Save (Sava HIS) pruža alate za prikupljanje, pohranjivanje, analizu i izvještavanje o hidrološkim podacima dovoljno visokog kvaliteta, kao i o meteorološkim podacima. Ti podaci i informacije koristiće se u sistemu donošenja odluka u svim aspektima upravljanja vodnim resursima, u širokom rasponu operativnih aplikacija, kao i u istraživanju. Razmjena kvalitetnih kontrolisanih podataka i informacija je važan faktor za sprovođenje aktivnosti na cijelom slivu u rasponu od prognoziranja poplava i upozoravanja do raznih aspekata upravljanja vodnim resursima.

Glavni ciljevi projekta Sava HIS su:
  • Podrška zemljama u slivu rijeke Save (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora) u razmjeni i širenju hidroloških i meteoroloških podataka, informacija i znanja o vodnim resursima u slivu rijeke Save;
  • Uspostava efikasnog zajedničkog sistema za razmjenu i pregledavanje hidroloških i meteoroloških podataka i informacija u kriznim situacijama, prije svega onih koji se odnose na pojavu poplava.
Projekt je podržan od strane Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), finskog Meteorološkog instituta (FMI) i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC). Upravljanje projektom je koordinirao Sekretarijat ISRBC -a i njegove stručne grupe, a projekt je sprovodio konzorcijum koji se sastoji od „IN2“ Zagreb i „Igea“ Varaždin.

Sava HIS je dostupna na sljedećem linku: Sava HIS.
Plan obilježavanja