O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Hidrološki informacijski sustav za sliv rijeke Save (SavaHIS)

završetak:  31.12.2015.početak:  01.07.2015.
Hidrološki informacijski sustav za sliv rijeke Save (Sava HIS) pruža alate za prikupljanje, pohranjivanje, analizu i izvještavanje o hidrološkim podacima dovoljno visoke kvalitete, kao i o meteorološkim podacima. Ti podaci i informacije koristit će se u sustavu donošenja odluka u svim aspektima upravljanja vodnim resursima, u širokom rasponu operativnih aplikacija, kao i u istraživanju. Razmjena kvalitetnih kontroliranih podataka i informacija je važan čimbenik za provođenje aktivnosti na cijelom slivu u rasponu od prognoziranja poplava i upozoravanja do raznih aspekata upravljanja vodnim resursima.

Glavni ciljevi projekta SavaHIS su:
  • - Podrška zemljama u slivu rijeke Save (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora) u razmjeni i širenju hidroloških i meteoroloških podataka, informacija i znanja o vodnim resursima u slivu rijeke Save;
  • - Uspostava učinkovitog zajedničkog sustava za razmjenu i pregledavanje hidroloških i meteoroloških podataka i informacija u kriznim situacijama, prije svega onih koji se odnose na pojavu poplava.
Projekt je podržan od strane Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), finskog Meteorološkog instituta (FMI) i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC). Upravljanje projektom je koordiniralo Tajništvo ISRBC-a i njegove stručne skupine, a projekt je provodio konzorcij koji se sastoji od IN2 Zagreb & Igea Varaždin.

SavaHIS je dostupna na sljedećem linku: SavaHIS.
Plan obilježavanja