O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Saopćenje brodarstvu br. 1/18 hrv

11.01.2018.
Saopćava se svim sudionicima u plovidbi da će dana11.01. 2018. godine početi izvođenje interventnih radova uklanjanje nanosa iz plovnog puta rijeke Save na lokaciji Bobovac na dionici od rkm 559,900 do rkm 560,700. Predviđeni radovi vršit će se od strane izvoditelja radova „Brodske Posavine“ d.d. iz Slavonskog Broda, a podizvoditelja radova firme „FELIKS REGULACIJA“ iz Slavonskog Broda. Radovi će se obavljati pomoću plovila „SAVA“ i trajati će predviđeno do 24. januara 2018. godine. 

 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Saopćenje brodarstvu br. 1/18 hrv