O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Priopćenje brodarstvu br. 1/18 hrv

11.01.2018.
Priopćava se svim sudionicima u plovidbi da će dana 11.01. 2018. godine početi izvođenje interventnih radova uklanjanje nanosa iz plovnog puta rijeke Save na lokaciji Bobovac na dionici od rkm 559,900 do rkm 560,700. Predviđeni radovi vršit će se od strane izvoditelja radova „Brodske Posavine“ d.d. iz Slavonskog Broda, a podizvoditelja radova tvrtke „FELIKS REGULACIJA“ iz Slavonskog Broda. Radovi će se obavljati pomoću plovila „SAVA“ i trajati će predviđeno do 24. siječnja 2018. godine.  

 

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

Priopćenje brodarstvu br. 1/18 hrv