O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Saopćenje brodarstvu br. 3/18-hrv

11.01.2018.
Saopćava se svim sudionicima u plovidbi da će dana 11.01. 2018. godine početi izvođenje interventnih radova uklanjanje nanosa iz plovnog puta rijeke Save na lokaciji Puska na dionici od rkm 541,400 do rkm 542,300. Predviđeni radovi vršit će se od strane izvoditelja radova „Brodske posavine“ d.d. iz Slavonskog Broda, a podizvoditelja radova firme „TANAC“. Radovi će se obavljati pomoću plovnih objekata „MARIJAN“, i „SUBOCKA“ i trajati će predviđeno do 24.01. 2018. godine.  

 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Saopćenje brodarstvu br. 3/18-hrv

Plan obilježavanja