O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Priopćenje brodarstvu br. 3/18-hrv

11.01.2018.
Priopćava se svim sudionicima u plovidbi da će dana 11.01. 2018. godine početi izvođenje interventnih radova uklanjanje nanosa iz plovnog puta rijeke Save na lokaciji Puska na dionici od rkm 541,400 do rkm 542,300. Predviđeni radovi vršit će se od strane izvoditelja radova „Brodske posavine“ d.d. iz Slavonskog Broda, a podizvoditelja radova tvrtke „TANAC“. Radovi će se obavljati pomoću plovnih objekata „MARIJAN“, i „SUBOCKA“ i trajati će predviđeno do 24.01. 2018. godine.  

 

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

Priopćenje brodarstvu br. 3/18-hrv

Plan obilježavanja