O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Saopćenje brodarstvu br. 17/19 hrv

12.06.2019.
Obavještavaju se zapovjednici plovila i sastava, brodarske firme, vlasnici plovila, plulajućih objekata, čamaca te nadležna tijela da je 10. i 11. juna 2019. god. Ministarslvo mora, prometa i infraslruklure, Uprava unutamje plovidbe, Sektor vodnih puteva, postavio svjetleće plutače na plovnom putu rijeke Save od rkm 343+000 do rkm 475+000 kako slijedi u tabelamom prikazu:  

 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Saopćenje brodarstvu br. 17/19 hrv