O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Priopćenje brodarstvu br. 17/19 hrv

12.06.2019.
Obavještavaju se zapovjednici plovila i sastava, brodarske tvrtke, vlasnici plovila, plulajućih objekata, čamaca te nadležna tijela da je 10. i 11. lipnja 2019. god. Ministarslvo mora, prometa i infraslruklure, Uprava unutamje plovidbe, Sektor vodnih putova, postavio svjetleće plutače na plovnom putu rijeke Save od rkm 343+000 do rkm 475+000 kako slijedi u tabelamom prikazu:  

 

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

Priopćenje brodarstvu br. 17/19 hrv