O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Priopćenje za brodarstvo br. 38/19 hrv

30.09.2019.
Priopćava se zapovjednicima brodova i sastava, zapovjednicima plovila, brodarskim poduzetnicima i tijelima sigumosti unutamje plovidbe, da je Ministarstvo mora. prometa i infrastrukture, Uprava unutamje plovidbe, Sektor vodnih putova u vremenu od 23.09.2019. god. do 24.09.2019. god. na rijeci Savi, obavio razmjeravanje i obilježavanje plovnog puta rijeke Save na akvatoriju od Poloja 366 km do Stare Gradiske 464 km, kako slijedi u tabelarnom prikazu:
Postavljcn 

 

DOKUMENTI U PRILOGU

Plan obilježavanja