O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Priopćenje za brodarstvo br. 08/2021_hrv

24.03.2021.
Priopćava se svim sudionicima u plovidbi da će dana 25.03.2021.godine na dionici od rkm 590,900 do rkm 592,100 (Lokalitet Galdovo) počeli radovi vađenja šljunka i pijeska iz korita rijeke Save radi dopune materijala zbog obrane od poplave. Predviđeni radovi vršit će se od strane izvoditelja radova tvrtke „TANAC“. Radovi će se obavljati pomoću plovnih objekata „MARIJAN“, i „SUBOCKA“ i trajati će predviđeno do 25.travnja 2021.godine. 

 

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

Priopćenje za brodarstvo br. 08/2021_hrv

Kalendar
forwardbacktravanj 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Plan obilježavanja
Najnovije publikacije