О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Одлуке и Препоруке Савске комисије

Назив Језик
Одлука 5/17 о измјенама и допунама Одлуке о класификацији пловног пута ријеке Саве_Консолидовани текст
Одлука 16/14_Правила за одређивање зимовника и зимских склоништа на сливу ријеке Саве БИХ српски
Одлука 15/14 Правила о обиљежавању пловног пута на сливу ријеке Саве БИХ српски
ПРЕПОРУКА 3/13 у вези са пројектима од великог значаја за одрживи развој у сливу ријеке Саве у контексту Стратегије Европске уније за Подунавље БИХ српски
Одлука 14/14 Правила пловидбе на сливу ријеке Саве БИХ српски
Одлука 16/12 Израда и ажурирање електронских пловидбених карата за унутрашњу пловидбу у сливу ријеке Саве БИХ српски
Одлука 15/12 Правила усаглашених РИС у сливу ријеке Саве БИХ српски
Одлукa 14/12 Kласификацијa пловног пута ријеке Саве - kонсолидовани текст БИХ српски
Приручник за радио телефонску службу на сливу ријеке Саве БИХ српски
ОДЛУКА 21/10_План обиљежавања ријеке Саве и њених пловних притока за 2011. годину БИХ српски

ПОМОЋ