O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

O slivu rijeke Savе

05.02.2009.
Rijeka Sava je po dužini treća, a po protoku najveća pritoka Dunava. Dužina Save od njezina izvora u planinama zapadne Slovenije do njezina ušća u Dunav u Beogradu je oko 944 km.

Protiče kroz četiri zemlje (Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju) i povezuje tri glavna grada te četiri zemlje: Ljubljanu u Sloveniji, Zagreb u Hrvatskoj i Beograd u Srbiji. Četvrti glavni grad – Sarajevo u Bosni i Hercegovini također pripada slivu rijeke Save

Površina sliva od 97,713 km², pokriva znatan dio Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i manji dio teritorija Albanije (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Osnovni podaci o slivu rijeke Save
Zemlja Udio zemlje
(km²)
Udio zemlje
(%)
Slovenija 11,734.8 12.0
Hrvatska 25,373.5 26.0
Bosna i Hercegovina 38,349.1 39.2
Srbija 15,147.0 15.5
Crna Gora 6,929.8 7.1
Albanija 179.0 0.2
Ukupno 97,713.2 100.0

Sa svojim prosječnim protokom od oko 1, 564 m3/s, rijeka Sava predstavlja najvažniju pritoku Dunava, sa gotovo 25% ukupnog protoka Dunava na točki njihova spajanja u Beogradu. Stoga održivo upravljanje sliva rijeke Save ima znatan utjecaj na područje sliva rijeke Dunav.

Rijeka sava je od velikog značaja Dunavski sliv i zbog svoje iznimne biološke i krajobrazne raznolikosti. Sadrži najveći kompleks riječnih močvara Dunavskog sliva (Posavina – središnji dio sliva Save) i veliki nizinski kompleks šuma. Rijeka Sava je jedinstven primjer rijeke sa poplavnim nizinama koje su još uvijek netaknute te ublažavaju poplave i podržavaju biološku raznolikost.

U slivu rijeke Save proglašena su četiri Ramsarska područja i to Cerkniško jezero (Slovenija), Lonjsko polje (Hrvatska), Bardača (BIH) i Obedska bara (Srbija). Također uključuje i brojna značajna područja za ptice i biljke, zaštičena područja na nacionalnoj razini i područja na popisu Natura 2000.

Što se tiče kapaciteta plovidbe, rijeka Sava je danas plovna za velika plovila do Slavonskog broda (km 377) i manja plovila do Siska (km 583).

Osnovne informacije o glavnim pritokama rijeke Save su dane u tabeli 2.
 
Tabela 2. Pritoke prvoga reda rijeke Save
Ime rijeke Pritoka Sliv Dužina Zemlje Udio u slivu
(l-lijeva; (km²) [km] / (km²)
d-desna)
Ljubljanica d 1,860.0 41.0 SLO
Savinja l 1,849.0 93.9 SLO
Krka d 2,247.0 94.6 SLO
Sotla/Sutla l 584.3 88.6 SLO, HR SLO - 450.8 km2; HR - 133.5 km2
Krapina l 1,244.0 65.6 HR
Kupa/Kolpa d 10,225.6 297.2 HR, SLO HR - 8,412.0 km2; SLO - 1,101.0 km2; BIH - 712.6 km2
Lonja l 4,286.1 82.8 HR
Ilova l 1,815.7 100.3 HR
Una d 9,828.9 214.6 BIH, HR BIH - 8,142.9 km2; HR - 1,686.0 km2
Vrbas d 6,273.8 249.7 BIH
Orljava l 1,615.7 99.5 HR
Ukrina d 1,504.0 80.7 BIH
Bosna d 10,809.8 281.6 BIH
Tinja d 904.0 99.4 BIH
Drina d 20,319.9 346.0 BIH, CG, SRB, ALB BIH - 7,118.9 km2; CG - 6,929.8 km2; SRB - 6,092.2 km2; ALB - 179.0 km2
Bosut l 2,943.1 / HR, SRB HR - 2,375.0 km2; SRB - 568.1 km2
Kolubara d 3,638.4 86.6 SER
Kalendar
forwardbacktravanj 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Plan obilježavanja
Najnovije publikacije