О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Одлуке и Препоруке Савске комисије

Назив Језик
Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији пловног пута реке Саве_Консолидовани текст
Одлука 16/14_Правила за одређивање зимовника и зимских склоништа на сливу реке Саве српски
Одлука 15/14 Правила обележавања пловног пута на сливу реке Саве српски
ПРЕПОРУКА 3/13 у вези са пројектима од великог значаја за одрживи развој у сливу реке Саве у контексту Стратегије Европске уније за Подунавље српски
Одлука 14/14 Правила пловидбе на сливу реке Саве српски
Одлука 16/12 Израда и ажурирање електронских пловидбених карата за унутрашњу пловидбу у сливу реке Саве српски
Одлука 15/12 Правила усаглашених РИС у сливу реке Саве српски
Одлукa 14/12 Kласификацијa пловног пута реке Саве - kонсолидовани текст српски
Приручник за радио телефонску службу на сливу реке Саве српски
ОДЛУКА 21/10_План обележавања реке Саве и њених пловних притока за 2011. годину српски

ПОМОЋ