О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Подручја рада

12.12.2008.
Међународна комисија за слив реке Саве (ISRBC) основана је у сврху имплементације Оквирног споразума о сливу реке Саве и реализације међусобно договорених циљева:
 
  1. успостављање међународног режима пловидбе на реци Сави и њеним притокама;
  2. успостављање одрживог управљања водама;
  3. предузимање мера за спречавање или ограничавање опасности, као што су поплаве, опасности од леда, суше и инцидената који обухватају супстанце штетне по воду, као и редуковање или елиминисање њихових неповољних последица.
Ти се циљеви остварују низом активности који укључује:
  1. Усклађивање развоја заједничких/интегрисаних планова за слив реке Саве, као што су План за управљање сливом реке Саве, План за управљање ризицима од поплава и План сигурности;
  2. Усклађивање успостављања интегрисаних система за слив реке Саве, као што су ГИС, РИС (Речни информациони сервиси) те Системии надзора, предвиђања и раног упозоравања (за спречавање незгода и надзор, те за заштиту од поплава);
  3. Припрема и реализација развојних програма и осталих стратешких докумената, спровођење и координација припреме студија и пројеката;
  4. Хармонизација националних прописа с ЕУ прописима;
  5. Израда додатних протокола за FASRB;
  6. Сарадња и учешће јавности.
Календар
forwardbackоктобар 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обележавања