Прелиминарна процена ризика од поплава у сливу реке Саве

Израђена од стране Међународне комисије за слив реке Саве у сарадњи са институцијама Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве (Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Словенија) и Црне Горе.
Прелиминарну процену ризика од поплава у сливу реке Саве усвојила је Савска комисија на својој 35. седници 1. јула 2014.године.
Свеукупна координација и обрада је обављена од стране Секретаријата Савске комисије.

Documents in attachment

Прелиминарни извештај о процени ризика од поплава у сливу реке Саве