Пратећи документи

Више појединости о специфичним питањима покренутим у 1. Плану управљања сливом ријеке Саве или кориштеним методологијама може се пронаћи у пратећим документима.

Документи у прилогу

Климатске промјене
Заштићена подручја
Идентификовани значајни притисци у сливу ријеке Саве
Тијела подземних вода у сливу ријеке Саве
Тијела површинских вода у сливу ријеке Саве