Okvir za izradu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama

Početak/Kraj: 1. lipanj 2017. - 31. siječanj 2018.

Financirano od: Ministarstvo ekološke i inkluzivne tranzicije Republike Francuske

Dokumenti u prilogu

Pregled strategije prilagodbe klimi i prioritetnih mjera za sliv rijeke Save