Климатске промене

Обзиром на значај и сложеност изазова климатских промена у прекограничним речним сливовима, новембра 2015. године Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) потписала је Паришки пакт о води и прилагођавању на климатске промене у речним сливовима, језерима и аквиферима, чиме се придружила заједници од више од 300 националних влада, међународних организација, донатора, националних и међународних организација, јединица локалних самоуправа, представника цивилног друштва и фирми, које позивају на акцију за прилагођавање на климатске промене.

Питањима климатских промена у сливу реке Саве приступа се на основу националних политика и законодавних оквира, у складу са доступним информацијама о будућим трендовима и резултатима имплементације релевантних пројекта, пружајући предлоге за даље кораке. 
 
2013 Пилот пројекат Изградња везе између планирања управљања ризиком од поплава и процене климатских промена у сливу реке Саве 
2015 Пројекат Повезивање сектора вода-пољопривреда-енергија-екосистеми у сливу реке Саве, спроведен у оквиру Програма рада за 2013– 2015 под окриљем УНЕЦЕ Конвенције за воду, идентификовао је сет решења за решавање специфичних међусекторских изазова и препознао многе предности усвајања прекограничног нексус приступа у сливу реке Саве. 
2015 Пројекат План прилагођавања на климатске промене за слив реке Саве (WАТСАР), спроведен од стране Светске банке као подршка заинтересованим странама и доносиоцима одлука у оцени и планирању ризика насталих због климатских промена које утичу на водне ресурсе; (ii) обезбеђује основу за будуће планове и студије прилагођавања утицајима климатских промена и (iii) стимулише сарадњу и дебату на сливу Саве ка додатним и детаљнијим студијама о утицајима климатских промена на регионалном и нивоу слива. 
2016 Пројекат Дунав Нексус – Студија случаја за реку Саву, спроведен је од стране Заједничког истраживачког центра Европске комсије, испитао је различите будуће сценарије везане за воде услед климатских промена и промену коришћења земљишта од стране политичких, демографских и економских фактора
2018 Нацрт Стратегије за прилагођавање на климатске промене и приоритетне мере за слив реке Саве​ раазвијен у оквиру инкубатор платформе Глобалне алијансе за воду и климу, уз подршку Међународне канцеларије за воду, Француског министарства еколошке и инклузивне транзиције и УНЕЦЕ-а