Посматрачи у Савској комисији

Статус посматрача у Међународној комисији за слив реке Саве (Савској комисији) може да се додели држави, међународној владиној организацији, међународној или националној невладиној организацији, а коју Савска комисија позива или прихвати да учествује у активностима које се спроводе у оквиру спровођења Оквирног споразума о сливу реке Саве (ФАСРБ).

Општи критеријуми према којима кандидати могу да добију статус посматрача у Савској комисији су следећи:
  • Усклађеност са циљевима и основним начелима ФАСРБ-а;
  • Постојање специјализованих техничких или научних компетенција или других компетенција у областима директно релевантним за спровођење ФАСРБ-а;
  • Постојање структурисане сталне управе;
  • Статус правне особе;
  • Међународна или регионална перспектива или перспектива читавог слива.
Посматрачи у Савској комисији (из августа 2021):
У колико сте заинтересовани да дате допринос раду Саве комисије у статусу посматрача молимо погледајте Критеријуме и процедуре како бисте сазнали више о правима и дужностима као и критеријумима и процедури за доделу статуса посматрача.