Пратећи документи

Више појединости о специфичним питањима покренутим у 1. Плану управљања сливом реке Саве или кориштеним методологијама може се пронаћи у пратећим документима.

Документи у прилогу

Климатске промене
Заштићена подручја
Идентификовани значајни притисци у сливу реке Саве
Тела подземних вода у сливу реке Саве
Тела површинских вода у сливу реке Саве