Prateći dokumenti

Više pojedinosti o specifičnim pitanjima pokrenutim u 1. Planu upravljanja slivom rijeke Save ili korištenim metodologijama može se pronaći u pratećim dokumentima.

Documents in attachment

Tijela površinskih voda u slivu rijeke Save
Tijela podzemnih voda u slivu rijeke Save
Identificirani značajni pritisci u slivu rijeke Save
Zaštićena područja
Klimatske promjene