Upravljanje z informacijami

Za Savski bazen, ki je mednarodno porečje, je izmenjava podatkov in informacij nadzorovane kakovosti bistveni element za izvajanje dejavnosti na področju celostnega upravljanja voda na ravni porečja. V skladu z Okvirnim sporazumom o Savskem bazenu so pogodbenice zavezane k redni izmenjavi informacij o vodnem režimu in drugih pomembnih podatkov in informacij.
 
2009  Strategija Sava GIS je določila vizijo, načela in cilje za razvoj geografskega informacijskega sistema za Savski bazen – Sava GIS.
2010  Priprava izvedbenih dokumentov za vzpostavitev Sava GIS, ki so zagotovili nadaljnjo konceptualizacijo in predlog arhitekture Sava GIS
2016 Vzpostavitev funkcionalnega geoinformacijskega sistema - Sava GIS, ob podpori Evropske komisije.
2018 Izboljšave modula za obvladovanje poplav in popolna skladnost s smernicami o poročanju direktive EU o poplavah 2018 s podporo projekta WBIF in Svetovne banke (Izboljšanje skupnih ukrepov pri obvladovanju poplav v Savskem bazenu)
2019 Savska komisija je kot dokument, ki se nenehno razvija, sprejela Politiko izmenjave in uporabe podatkov in informacij Sava GIS, ki se po potrebi posodablja.
2021 Izboljšave modula za obvladovanje poplav in integracija podatkovnih nizov o kulturno-zgodovinski dediščini, ogroženi v poplavah, s podporo projekta EU H2020 (Shelter)